Obec Jeseník nad Odrou

Územní plán


Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Jeseník nad Odrou

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako úřad územního plánování a pořizovatel územně plánovací dokumentace pro obec Jeseník nad Odrou (dále jen „pořizovatel“) příslušný podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s § 55 odst. 1 a přiměřeně § 47 odst. 1 až 4 stavebního zákona zahajuje projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Jeseník nad Odrou za období 2017–2021 (dále jen „návrh zprávy“). Jelikož návrh zprávy neobsahuje požadavek na pořízení změny územního plánu, nejsou stanoveny pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu.

Návrh zprávy je dle § 20 odst. 1 a § 47 odst. 2 stavebního zákona zveřejněn k nahlédnutí ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky tj. od 15. 4. 2021  do 17. 5. 2021 v tištěné podobě:

  • u pořizovatele na Městském úřadě Nový Jičín, na odboru územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. č. 1, Nový Jičín, kancelář č. 039 (v úředních hodinách uvedených na webových stránkách města, jinak dle dohody na tel.: 556 768 206) 
  • u obce na Obecním úřadě v Jeseníku nad Odrou, Jeseník nad Odrou č. 256, 742 33 (v úředních hodinách uvedených na webových stránkách obce, jinak dle dohody na tel.: 606 635 654)
  • v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup:
  • u pořizovatele na webové adrese: https://www.novyjicin.cz v části:

Městský úřad – Územní plánování – Aktuálně pořizované územně plánovací dokumentace – Obec Jeseník nad Odrou, adresa: https://www.novyjicin.cz/uzemni-planovani/aktualne-porizovane-uzemne-planovaci-dokumentace nebo zde návrh Zprávy o uplatňování ÚP Jeseník n/O (1.5 MB).

V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona může každý k návrhu zprávy uplatnit u pořizovatele písemné připomínky do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. do 17. 5. 2021. Dále je návrh zprávy dle § 47 odst. 2 stavebního zákona zaslán dotčeným orgánům, sousedním obcím, krajskému úřadu a obci Jeseník nad Odrou. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán mohou do 30 dnů od obdržení návrhu zprávy uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah návrhu zprávy vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů. V téže lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele stanovisko a sousední obce mohou uplatnit své podněty. Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.  Oprávněný investor, uvedený v seznamu oprávněných investorů, je vyrozuměn v souladu s § 23a stavebního zákona.
K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží. 
Písemné připomínky, vyjádření, stanoviska a podněty lze uplatnit na adrese pořizovatele tj. Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. č. 1, 741 01 Nový Jičín; (datová schránka IDDS: ywmb4nc; elektronickou podatelnou se zaručeným elektronickým podpisem: e-mail podatelna@novyjicin.cz).

Zpráva o uplatňování územního plánu Jeseník nad Odrou

Zpráva o uplatňování územního plánu Jeseník nad Odrou byla schválena Zastupitelstvem obce Jeseník nad Odrou dne 9. 6. 2021.
Zpráva je k dispozici na webových stránkách Města Nový Jičín: https://www.novyjicin.cz/uzemni-planovani/uzemne-planovaci-dokumentace-a-podklady-obci-spravniho-uzemi-orp-novy-jicin/obec-jesenik-nad-odrou/

Územní plán, katastrální mapu a ortofotomapu obce Jeseník nad Odrou naleznete na tomto odkazu:

Úplné znění územního plánu po změně č. 1

I. ÚZEMNÍ PLÁN

Grafická část:

II. ODŮVODNĚNÍ

Grafická část

Změna č. 1 Územního plánu Jeseník nad Odrou a úplné znění územního plánu po této změně nabyly účinnosti dne 5. 10. 2018.

Podrobnější informace k územně plánovací dokumentaci obce lze nalézt na webu města Nový Jičín, odkaz https://www.novyjicin.cz/uzemni-planovani/uzemne-planovaci-dokumentace-a-podklady-obci-spravniho-uzemi-orp-novy-jicin/obec-jesenik-nad-odrou/

Místa, kde je možné nahlížet do tištěné verze územně plánovací dokumentace

  • Obecní úřad Jeseník nad Odrou
  • Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu

Obec

Rychlý kontakt

Obec Jeseník nad Odrou
Jeseník nad Odrou 256
742 33, Česká republika

Číslo účtu:

1760110389/0800

Telefon:

+420 558 846 933

Mobil:

+420 603 582 698

E-mail:

obec@jeseniknadodrou.cz

Jsme na Facebooku

Facebook

Předpověď počasí

dnes, čtvrtek 29. 2. 2024
oblačno 15 °C 6 °C
pátek 1. 3. slabý déšť 14/8 °C
sobota 2. 3. zataženo 14/8 °C
neděle 3. 3. zataženo 12/8 °C

Svátky a výročí

Svátek má Horymír

Zítra má svátek Bedřich

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Více o službě

Chci se zaregistrovat

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Odkazy

Obce Mikroregionu Odersko