Obec Jeseník nad Odrou

Knihovna


Obecní knihovna

Účel zřízení

Účelem zřízení knihovny je zaručení rovného přístupu všem bez rozdílu k veřejným knihovnickým a informačním službám, vymezených knihovním zákonem. Knihovna je základní knihovnou s univerzálním knihovním fondem. Je součástí systému knihoven a dalších institucí, vykonávajících informační, kulturní a vzdělávací činnosti. Obecní knihovna Jeseník nad Odrou má zhruba 5.000 knih (beletrie pro dospělé, naučná literatura, beletrie pro děti a naučná literatura pro děti). V knihovně je k dispozici zdarma internet pro veřejnost.

Předmět činnosti

 1. Knihovna buduje univerzální knihovní fond se zřetelem k informačním a kulturním potřebám občanů všech sociálních a národnostních skupin obce. (Buduje a využívá fond regionální literatury a tiskovin obce. Shromažďuje, zpracovává, uchovává a poskytuje informace o obci).
 2. Aktivně propaguje a zpřístupňuje své knihovní a informační fondy individuálním i institucionálním uživatelům, a to jak absenčními (a prezenčními) výpůjčními službami, (tak poskytováním bibliografických, referenčních a faktografických informacích).
 3. Poskytuje i využívá meziknihovních služeb z knihovních fondů jiných knihoven (výpůjčních, bibliografických, reprografických a informačních).
 4. Zajišťuje přístup k informacím, zprostředkovává informace ze státní správy a veřejné samosprávy. Využívá k tomu a uživatelům zpřístupňuje knihovnické a další informační zdroje. Umožní přístup k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má knihovna bezplatný přístup, pomocí telekomunikačního zařízení. Za stanovených podmínek umožní přístup k placeným vnějším informačním zdrojům pomocí telekomunikačního zařízení.
 5. Pořádá exkurze, besedy, přednášky, výstavy a jiné kulturní akce podporující hlavní poslání a činnost knihovny.
 6. Při zajišťování knihovních fondů a služeb kooperuje s regionálním oddělením Městské knihovny Nový Jičín. Obsah, formy i podmínky spolupráce jsou předmětem zvláštní smlouvy.
Vedení knihovny
 1. Knihovník je jmenován a odvoláván radou obce.
 2. Knihovník odpovídá zřizovateli za činnost knihovny, za hospodaření s obecním majetkem, svěřeným knihovně do užívání, i za správnost nakládání s finančními prostředky podle platných předpisů a pokynů zřizovatele.
 3. Knihovní řád
Hospodaření knihovny
 1. Hospodaření knihovny je součástí hospodaření obce a je vázáno na rozpočet obce. Finanční částka na zabezpečení činnosti knihovny je každoročně stanovena v rámci rozpočtu obce.
 2. Knihovna hospodaří s finančními zálohami, které jí poskytuje obec ze svého rozpočtu. Své výdaje hradí knihovna z těchto záloh. Příjmy knihovny jsou příjmy obce, knihovna je odvádí na účet obce.
 3. Knihovna nakládá se svěřenými finančními prostředky podle pokynů zřizovatele a ve stanovených termínech musí provést vyúčtování zálohy.
 4. Dalšími finančními zdroji knihovny mohou být např. účelové dotace (granty), finanční dary, sponzorské příspěvky apod. Účelové dotace, finanční dary a sponzorské příspěvky musí být zaúčtovány tak, aby byl prokázán účel jejich využití.
 5. Získané finanční prostředky je knihovník povinen odevzdat do rozpočtu obce.
 6. Knihovní fond, movitý a nemovitý majetek, který knihovna pro svou činnost využívá je majetkem obce a knihovna k němu má právo hospodaření.
Půjčovní doba
 • Jeseník nad Odrou
  Pondělí: 13:00–17:00 hod., Martina Šlosarová
  Středa:  13:00–15:30 hod., Pavlína Kopecká
 • Blahutovice
  Úterý: 15:00–17:00 hod., Marie Bayerová
 • Hůrka
  Středa: 16:00–18:00 hod., Jiřina Boková
 • Polouvsí
  Čtvrtek: 16:00–18:00 hod., Mgr. Tereza Valošková

„On-line katalog Obecní knihovny Jeseník nad Odrou“

V knihovnách jsou umístěny počítače s přístupem k internetu. PC je možno zdarma využít v provozní době knihoven nebo po domluvě s kontaktní osobou.

Kontakt

Pověřená osoba: Martina Šlosarová
Obec: Jeseník nad Odrou 256
742 33 Jeseník nad Odrou
Telefon: (+420) 558 846 938
E-mail: slosarova@jeseniknadodrou.cz 

Pověřená knihovna: Městská knihovna Nový Jičín: https://knihovnanj.cz

Odkazy
Odkazy na celostátní knihovnické akce

Občan

Rychlý kontakt

Obec Jeseník nad Odrou
Jeseník nad Odrou 256
742 33, Česká republika

Číslo účtu:

1760110389/0800

Telefon:

+420 558 846 933

Mobil:

+420 603 582 698

E-mail:

obec@jeseniknadodrou.cz

Jsme na Facebooku

Facebook

Předpověď počasí

dnes, úterý 21. 5. 2024
slabý déšť 20 °C 12 °C
středa 22. 5. slabý déšť 18/12 °C
čtvrtek 23. 5. slabý déšť 20/10 °C
pátek 24. 5. slabý déšť 22/12 °C

Odkazy

Obce Mikroregionu Odersko